تاروت شناسی

فال تاروت صغیر – دسته شمشیر و جام

اگر برای اولین باراست که اینجا هستید، برای شروع از درس اول و درست دوم بخوانید.

درس ۳: دسته ی شمشیر – هوش و اختلاف

شمشیرها دو طرف تیغه دارند و نشان دهنده ذهنی است که مشکلات پیچیده را حل می کند، اما همچنین می تواند منبع مناقشه و تخریب نیز باشد.

پس باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. کارت های شمشیر در فال تاروت صغیر  یک قدرت بزرگ است که می تواند هم به شکل خوب و هم بد مورد استفاده قرار بگیرد.

شمشیر می گوید عقلانیت به تنهایی همیشه منجر به مشکل می شود.

به عبارت دیگر، ماهیت شمشیر عقلانیت است و اغلب باعث می شود شما بیش از حد شجاع باشید و کارهایی انجام دهید که با مصالحه و سازش همخوانی ندارند.

با این حال، وقتی ذهن با احساس و روح شما در تعادل نباشد مشکلات بزرگی به وجود می آید. (نگاه کنید به معنی کارت های درباری تاروت)

این داستان: مبارزه شمشیرها

آس شمشیر ( ۱)

تک شمشیر می گوید که یک وضعیت پیچیده ی ناگهانی برای شما پیش آمده است و باید آن را رفع کنید، وقتی برای حل مشکل راه حلی پیدا می کنید انرژی تازه ای به دست می آورید.

۲ شمشیر

البته، شما به سرعت با تصمیم سختی روبرو می شوید، و نمی دانید چه کنید زیرا منافع شما حیاتی اما با هم در تضاد هستند. این کارت دو شمشیر نشان دهنده دایلما یا دو راهی سخت برای انتخاب و تصمیم گیری است.

۳ شمشیر

۳ شمشیر در فال تاروت صغیر نشان می دهد در نهایت، تصمیم خود را می گیرید. تصمیمی که پس از انجام دیگر راهی برای بازگشت از آن وجود ندارد. حرکت می کنید، اما عواقب آن همراه با سختی است (سه شمشیر)، زیرا هر کاری انجام دهید باعث می شود بعضی چیزها را برای همیشه از دست بدهید. البته این عواقب سخت می تواند در نهایت منجر به موفقیت هایی شود.

۴ شمشیر

کارت ۴ شمشیر در فال تاروت صغیر می گوید شاید بهترین کار این است که از اقدامات بیش از حد (چهار شمشیر) جلوگیری کرده، انرژی خود را شارژ کنید و آماده جنگ برای آینده شوید.

۵ شمشیر

در این کارت از مجموع کارت های فال تاروت صفیر نبرد تمام شده و به نوعی شما پیروز هستید (پنج شمشیر) ضرری هم نکرده اید؛ شما متوجه می شوید که هر پیروزی در همان زمان شکست فرد دیگری است. شاید بتوانید بهتر عمل کنید، اما اکنون مسیر روشن است.

۶ شمشیر

سپس بدون هیچ مزاحمتی، اما همچنین بدون اینکه لذتی ببرید (شش شمشیر)، به مسیر خود به سمت هدف ادامه می دهید. شما متوجه شده اید اقدامات سخت گیرانه ی تان روی دیگران هم اثر گذاشته است.

۷ شمشیر

اما مسیری که همه توقع دارند از آن عبور کنید، تنها مسیر پیش روی شما نیست. به عبارت دیگر براساس کارت هفت شمشیر مسیر های جایگزین نیز برای شما وجود دارد.

۸ شمشیر

در این مرحله به یک موقعیت پیچیده و دشوار می رسید. کارت ۸ شمشیر در فال تاروت صغیر همچنین می گوید خودتان را در وضعیت دشواری می بینید که ظاهرا هیچ راهی برای آن وجود ندارد . اما اگر بتوانید چشمانتان را باز کنید و همه چیز را همانطور که هست ببیند هم راه حل وجود دارد هم راهی برای رسیدن به آن.

۹ شمشیر

به اهداف خود نزدیک شده اید، اما نگرانی ها و شک و تردید ها، شما را از بین می برند (نه شمشیر)، و ناخودآگاه کاری می کنند جرأت نکنید آخرین مرحله را بپذیرید. آنچه شما نیاز دارید این است که شجاعت داشته باشید و با ترس ها و انتظاراتتان رو به رو شوید.

۱۰ شمشمیر

وضعیت در نهایت و به طور قطعی حل می شود (۱۰ شمشیر)، و اگر چه نتیجه ممکن است دور از انتظار شما باشد، مبارزه طولانی تمام شده است. به طور غیرمنتظره ای، احساس آرامش می کنید … اکنون لحظه ای برای گرفتن نتیجه و یادگیری درس هایتان است.

دسته ی جام نشان دهنده عشق و احساسات است

جام در فال تاروت صغیر احساسات شما را نشان می دهد؛ اساسا زندگی عشق و روابط شما با دیگران است. کارت های جام برای افراد بسیار اهمیت دارد که برای عشق فال تاروت می گیرند یا به عبارت دیگر به دنبال فال تاروت عشق هستند. یعنی کارت های جام در فال تاروت صغیر را را می توان مهمترین کارت های فال تاروت عشق نامید.  جام همچنین به عنصر آب مربوط می شود، بنابراین فعالیت های آن غیر مستقیم اما بسیار قدرتمند است. آب همیشه راه خود را پیدا می کند. درست مثل احساسات.

  جام توصیه هایی در مورد عشق و روابط ارائه می دهد.

البته جام همیشه در مورد عشق عاطفی نیست بلکه در مورد احساسات نیز است. برای مثال نگرانی شما به خاطر دارایی های تان نیز می تواند مربوط به کارت های جام باشد.

در واقع جام هرچیزی را که مربوط به روابط باشد چه در یک زمینه کاری یا شخصی، پوشش می دهد.

این داستان: پر کردن جام

آس جام. ۱

۱ جام در فال تاروت صغیر آغاز داستان است. در این کارت به طور ناگهانی متوجه یک شروع جدید می شوید و آن را تجربه ی جدیدی می بینید که هرچند کوچک است اما هیچ چیز نمی تواند آن را متوقف کند.

۲ جام

در این کارت فال تاروت صغیر، شخصیت اصلی داستان که شما هستید، اجازه داده اید با شهود هدایت شوید. در واقع با یک رابطه عاطفی عمیق پر از امید و وعده های زیبا ارتباط برقرار کرده اید که به هماهنگی و تعادل واقعی می رسد.

۳ جام

در ادامه داستان پرکردن جام در فال تاروت صغیر به کارت ۳ می رسیم. در این کارت مشکلات شما پشت سر گذاشته شده و همه چیز تحقق یافته است. شما با چیزی که در حال حاضر به دست آورده اید خوشحال هستید و آماده لذت بردن از چیزهایی خواهید بود که قرار است به زودی به دست بیاورید.

۴ جام

سپس به کارت ۴ جامِ فال تاروت صغیر می رسید. در این کارت شما خوشحال هستید، اما احساس می کنید که چیز های بیشتری برای خوشحالی وجود دارد که هنوز از آن ها لذت نبرده اید؛ می خواهید چیزی را به دست آورید که خوشحالی شما را تضمین کند ( شاید یک ازدواج موفق)..

۵ جام

سپس در کارت ۵ جام متوجه می شوید به زودی، احساس خستگی مفرط از بین می رود و تصمیم می گیرید که حرکت کنید. برای چیزی که می توانستید داشته باشید ناراحت هستید و از خود و دیگران نا امید شده اید.

۶ جام

گذشته به شما کمک می کند و دوباره هماهنگی درونی خود را به دست می آورید. آرام و با اعتماد به نفس می شوید و یک بار دیگر تجربیات جدیدی به سمت شما می آیند.

۷ جام

در کارت ۷ جام از مجموع کارت های فال تاروت صغیر متوجه می شوید زمان آن رسیده که واقعا تلاش کنید (هفت جام). شما متوجه می شوید که برخی از انتخاب های زندگی تان چیزی که فکر می کردید نبوده و نتیجه که انتظار داشتید به همراه نخواهد داشت.

۸ جام

غم و شادی های زیادی سر راهتان قرار می گیرد، اما خوشبختی شما تنها یک توهم. این رویداد انرژی شما را از بین می برد. این لحظه را می شناسید و از رکودی که در آن هستید عبور می کنید. سپس به سمت ناشناخته ها حرکت خواهید کرد.

۹ جام

در نهایت، با هماهنگی کامل با شهودی که دارید، اهداف و خواسته های تان را برای خود مشخص می کنید. از خوشحالی که به دست خواهید آورد اطمینان دارید و تلاش می کنید این خوشحالی را برای خود و دیگران نیز فراهم کنید.

۱۰ جام

پس از یک سفر طولانی و سخت، همه ی چیز هایی را که پشت سر گذاشته اید به یاد می آورید و از آن لذت می برید. رویاهای تان در حال محقق شدن هستند؛ زیرا می دانید آگاهی کامل از هر چیزی که شما را به این مرحله رسانده است، می تواند شما را به دست آوردهای بیشتری برساند.

معنای کارت ها را به خاطر بسپارید

برای اینکه معنای کارت های ۱ تا ۱۰ دسته شمشیر و جام را در فال تاروت صغیر از خاطر نبرید به کمی تمرین نیاز دارید.

برای حفظ کردن و یادگیری این دو دسته فال تاروت صغیر به هر کارت نگاه کرده و به داستان آن فکر کنید.

به کارت های خود نگاه کنید و از حفظ داستان هر دسته را بگویید. چند بار تکرار کنید تا مواردی که فراموش می کنید اصلاج شود.

تکرار بهترین راه برای یادگیری است.  

روان تاروت به هیچ وجه فال گیری و پیشگویی را تایید نمی کند و آموزش های خود را با هدف سرگرمی و آموزش ارائه می دهد. روان تاروت اولین تارنمایی است که به صورت علمی و داستانی بر اساس اسطوره شناسی به بررسی افسانه، اسطوره ها، نماد ها، کارت ها و غیره پرداخته است.

بیشتر بدانیم:
درس ۴: فال تاروت صغیر – دسته عصا و ستاره سه راس

درس ۵: فال تاروت صغیر – کارت های درباری

کارت های تاروت صغیر- سری چوبدست

فال تاروت کبیر – تفسیر کارت های تاروت کبیر

اصول و مبانی اولیه آشایی با تاروت


خرید کارت های تاروت با آموزش رایگان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن