تاروت شناسی

فال تاروت صغیر – دسته عصا و ستاره سه راس

در درس ۱ با ۲۲ کارت تاروت کبیر آشنا شدیم. در درس ۲ با کارت های فال تاروت صغیر.

در درس ۳ نیز با معنی کارت های دسته شمشیر و جام در کارت های تاروت صغیر آشنا شدیم.

در این مطلب در مورد دسته عصا و ستاره سه راس صحبت خواهیم کرد.

در این درس به کمک دو داستان کوتاه مفاهیم  دسته عصا و ستاره ی سه راس را یاد خواهیم گرفت. (همچنین نگاه کنید به معنی کارت های درباری تاروت)

درس ۴: دسته عصا – شور و محرک شما

داستان عصاها در کارت های تاروت صغیر چیست؟

قبل از آن اجازه دهید در مورد نماد شناسی در فال تاروت نیز صحبت کنیم. غیر از داستان هر کارت و نماد شمشیر، جام، عصا و ستاره سه راست، هر کارتی نمادهای منحصر به فرد خود را نیز دارد.

از دیدگاه یونگ این نمادهای برگرفته از اسطوره ها هستند و مفهوم آن در ناخودآگاه جمعی همه انسان ها وجود دارد. به عبارت دیگر مفاهیم این نمادها برای همه انسان ها قابل دستیابی است.

خبر برگردیم سراغ کارت های عصا در فال تاروت صغیر

کارت های عصا روح، اشتیاق و محرک های درونی شما را نشان می دهند. به عبارت دیگر کارت های عصا در مورد برنامه ها و خواسته های شما صحبت می کنند.

کارت های عصا نوعی انگیزه ی درونی را نشان می دهند؛ یک جرقه الهام بخش که یک نیروی قدرتمند را به خودآگاه می رساند اما کنترل آن سخت است مانند آتش.

   عصاها یک نیروی قدرتمند هستند اما کنترل آن ها سخت است.

وقتی در مورد داستان هر کارت می خوانید حتما به عکس آن نیز نگاه کنید و ارتباط آن عکس با داستان را درک کنید.


این قسمت: اسرار عصا

مغز ما به گونه ای طراحی شده است تا “موضوع” را در قالب یک داستان بهتر درک کرده و به طور خودکار جزئیات را در مسیر داستان پیاده کند. به این روش روش یادگیری فال تاروت با داستان است. روش داستان باعث می شود کارت های عصا را آسان تر به خاطر بسپارید.

با خواندن این داستان در مورد کارت های عصا متوجه می شوید کارت های عصا در فال تاروت صغیر چگونه از یکدیگر پیروی می کنند.

شما یک ایده عالی (آس عصا) که جاه طلبی تان را برانگیخته است خواهید داشت و پر از اشتیاق و انرژی می شوید تا بتوانید آن را اجرا کنید.

به محض این که شروع کردید، در مورد احتمالات مختلف (دوِ عصا) هیجان زده می شوید. فکر کردن در مورد یک چشم انداز بزرگ را متوقف می کنید و اجازه می دهید شهودتان به شما بگوید این روند چگونه باید ادامه پیدا کند.

به سمت چیزی که می خواهید حرکت می کنید (سه عصا) و اتفاقات را در نظر می گیرید و کاری می کنید آن ها  شما را به هدفتان نزدیک تر کنند.

پایه ها بنا شده است و نتایجی که به دست می آیند شما را خوشحال می کنند (چهار عصا )، می دانید که نمی توانید برای مدت طولانی از این نتایج لذت ببرید، اما باید ادامه دهید.

شما در یک درگیری گیر افتاده و احساس می کنید از همه طرف مورد حمله قرار گرفته اید (پنج عصا). دیگران با ایده های شما در مورد چگونگی ادامه روند موافق نیستند، و هم زمان شما هم به طور کامل از عملکردتان مطمئن نیستید.

شما برنده می شوید و حمایتی را که نیاز دارید به دست می آورید (شش عصا )، اما نباید زود از پیروزی لذت ببرید و بهتر است که تمرکز خود را حفظ کنید.

با شما مخالفت می شود (هفت عصا) اما با وجود ترس و تردیدها شما باید قاطع باشید. در همین زمان نه تنها از چیزی که به دست آورده اید بلکه باید از چیزی که به دست خواهید آورد نیز دفاع کنید.

هدف نزدیک می باشد، اما مسیر شما مسدود شده است (هشت عصا). اقدامی سریع و محکم مورد نیاز است، اما صبر کنید تا آماده شوید؛ نباید عجله کرده و اشتباه کنید.

شما تقریبا به هدفتان نزدیک بوده و بسیار خسته هستید (نه عصا ) اما قاطع و متعهد ایستاده اید. حتی در آستانه موفقیت، برای رسیدن به قدرت و اراده سخت تلاش می کنید و از آنچه انجام داده اید سخت دفاع می کنید.

در نهایت، به هدف خود می رسید (ده عصا)، اما نمی توانید از همه چیز لذت ببرید. برای مدت طولانی مسئولیت همه چیز را خود بر عهده گرفته اید. وقت آن است درس هایی را که آموخته اید با هم ادغام کنید و زندگی خود را ادامه دهید.

عصا در مورد برنامه های شما صحبت می کند. داستان آن با یک اشتیاق سوزان برای انجام کاری، آغاز می شود و در نهایت به هدف نهایی می رسد.

  کارت های عصا از اشتیاق به انجام کاری برای رسیدن به هدف جریان پیدا می کنند.


حفظ کارت های عصا در پنج دقیقه

اکنون، کارت ها را رو به روی خود قرار دهید و روی آن ها تمرکز کنید. داستان را به خاطر بیاورید و ببینید کارت ها چگونه از هم پیروی می کنند.

اگر نمی توانید از کارت های واقعی استفاده کنید از عکس های استفاده کنید.

وقتی بتوانید موضوع داستان را به یاد آورید، ذهن شما ادامه ی آن را به خاطر می آورد.


ستاره ی سه راس: پول و مسائل مادی

ستاره ی سه راس  نماد هر چیز مادی و مربوط به زمین و لذت های دنیوی است. اولین چیزی که به ذهن می رسد، پول است اما همچنین می تواند نماد سایر ظواهر فیزیکی مثل ثبات، احتیاط و تلاش نیز باشد.

به یاد داشته باشید ستاره ی سه راس، به عنوان یکی از چهار دسته ی تاروت، با نگرانی های روزمره سر و کار دارد.

به عنوان مثال، زمانی که ستاره ی سه راس در مورد موفقیت های بزرگ صحبت می کند، به تلاش فعلی شما یا برنامه ای که در ذهن دارید اشاره دارد نه بازنشستگی زود هنگام با پول زیادی که در بانک سپرده گذاری کرده اید.

ستاره ی سه راس پول و مسائل مادی را توصیف می کند.


این داستان: جریان سیال ستاره سه راس

داستان زیر به شما کمک می کند کارت های ستاره ی سه راس را یاد بگیرید. با کمک داستان متوجه می شوید کارت ها در کنار هم روند یک جریان را مشخص می کنند.

خوش شانس بوده اید و فرصتی به شما رو کرده است ( کارت آس ستاره ی سه راس در فال تاروت صغیر). به سمت تحقق این فرصت حرکت می کنید اما بدون شتاب، زیرا می دانید اگر گام به گام پیش بروید و با دقت پایه های قوی بسازید، هیچ چیزی نمی تواند شما را متوقف کند.

البته تصمیم های زیاد و ریسک کردن ها در این کارت از فال تاروت صغیر به سرعت یکی پس از دیگری در مقابل شما قرار می گیرند (دو ستاره ی سه راس) و شما بسیار مشغول می شوید. تنها راه برای اینکه همه چیز را در تعادل نگه دارید این است که با جریان حرکت کرده و همزمان تمرکز خود را حفظ کنید.

به زودی اولین نتایج بدست می آیند (سه ستاره ی سه راس). مردم در اطراف شما دستاوردهای تان را می بینند و سخت کوشی هایتان به نتیجه می رسد.

در این کارت فال تاروت صغیر دستاوردهای زیادی بدست آورده اید اما برای حفظ آن ها دچار ترس می شوید (چهار ستاره ی سه راس). خودتان را از همه جدا کرده اید. تا زمانی که یاد نگیرید آزادانه و بدون ترس به زندگی تان ادامه دهید نمی توانید مانند قبل عمل کنید و نتایج جدیدی به دست نمی آورید.

در کارت بعدی از ۱۴ کارت ستاره سه راس که زیر مجموعه کارت های تاروت صغیر است متوجه می شوید به محض این که مشکلات واقعی به وجود می آیند، از دنیای خودتان دور می شوید (پنج ستاره ی سه راس). در این کارت تاروت صغیر باید آخرین انرژی و ایمان خود را برای ادامه دادن پیدا کنید و به دست آورید.

در کارت بعدی فال تاروت صغیر باید یاد بگیرید کمک دیگران را بپذیرید و به دیگران کمک کنید (شش ستاره ی سه راس). سپس دوباره همه چیز به خوبی پیش می رود.

اکنون هر کاری توانستید انجام داده اید و موفقیت پیش روی شما است اما بی قرار و نگران هستید که چگونه باید ادامه دهید (هفت ستاره ی سه راس). با این حال، در این کارت فال تاروت صغیر متوجه می شوید نباید شتاب کرد؛ پس از فرصت استفاده کرده و با دقت برای مراحل بعدی برنامه ریزی می کنید.

شما راهی را انتخاب کرده اید و این راه تجربیات جدیدی به شما می دهد (هشت ستاره ی سه راس). زندگی آسان نیست، اما شما مصمم هستید و می دانید که از طریق تعهد و سخت کوشی، به عنوان یک انسان رشد می کنید و در عین حال به موفقیت های دائمی و کامل تر نزدیک می شوید.

در نهایت، همه چیز دارید و بیشتر از آن قدرت و تعادل زیادی به دست آورده اید (نه ستاره ی سه راس). در حقیقت، شما موفق هستید و مهم نیست بعدا چه پیش می آید.

در کارت بعدی فال تاروت صغیر شما به هر چیزی که در برنامه هایتان بوده است رسیده و پایه های قوی بنا کرده اید (ده ستاره ی سه راس) این پایه ها به شما فرصت و ثبات برای قرار گرفتن در چرخه های جدید می دهند، نه تنها برای منفعت خود شما بلکه برای منفعت تمام افرادی که اطراف شما هستند.

ستاره ی سه راس در مورد تلاش و سخت کوشی صحبت می کند، از به دست آوردن فرصت ها تا به دست آوردن توانایی های لازم و رسیدن به هدف.

  ستاره ی سه راس در مورد موفقیت های شانسی نیست، بلکه کار سخت و برنامه ریزی دقیق را به تصویر می کشد.

ستاره ی سه راس را با استفاده از کارت ها تکرار کنید

کارت های ستاره ی سه راس را بردارید. به هر کارت نگاهی بیاندازید و به جایگاه آن در داستان فکر کنید. در نهایت موضوع را به داستان اضافه کنید.

سعی نکنید همه ی کارت ها جدا جدا حفظ کنید.

در عوض، داستان را چند بار تكرار كنيد تا بتوانيد به طور واضح جریان آن را ببینید: از فرصت کافی، از تمام برنامه ريزی ها و سخت کوشی هایی كه نياز دارد، تا به دست آوردن توانایی خود برای موفقیت.

به جای حفظ هر کارت روی هر روند جریان داستان تمرکز کنید.

مراحل بعدی

در این درس موارد زیر را به شما توضیح دادم:

• نحوه استفاده از نمادهای رایج برای سرعت در درک هر کارت تاروت.

• جریان عصا، از اشتیاق سوزان تا رسیدن به هدف بدون اینکه اهمیت دهید چه پیش می آید.

• پیشرفت ستاره ی سه راس، به دست آوردن فرصت با استفاده از کار سخت و برنامه ریزی دقیق.

آخرین درس برای تاروت خوانی یادگیری کارت های درباری است و شما می توانید آن ها را در درس بعدی یاد بگیرید. بیشتر مردم تصور می کنند کارت های درباری بیش از حد سخت و دشوار هستند – اما راهی برای یادگیری آن ها وجود دارد.

فال تاروت صغیر – کارت های درباری

روان تاروت به هیچ وجه فال گیری و پیشگویی را تایید نمی کند و آموزش های خود را با هدف سرگرمی و آموزش ارائه می دهد. روان تاروت اولین تارنمایی است که به صورت علمی و داستانی بر اساس اسطوره شناسی به بررسی افسانه، اسطوره ها، نماد ها، کارت ها و غیره پرداخته است.


بیشتر بدانید:

درس پنجم: فال تاروت صغیر – کارت های درباری

فال تاروت یک کارتی، دو کارتی و سه کارتی

نماد شناسی فال تاروت – بر اساس اسطوره شناسی

اصول و مبانی اولیه آشنایی با تاروت

خرید کارت های تاروت با آموزش رایگان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن