تعبیر خواب

تعبیر خواب عصبانیت مرده

تعبیر خواب عصبانیت مرده از زنده :
تعبیر خواب خشم مرده ( پدر ، مادر ، برادر ) :
تعبیر خواب عصبانیت پدر مرده :
تعبیر خواب شاکی بودن ( خواهر ، عمه ، عمو ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ) :
تعبیر دیدن عصبانیت کسی که عاشقش بودید و در حال حاضر مرده است در خواب :
تعبیر خشمگین شدن پدر و مادر فوت شده شما از شما در خواب :
تعبیر خشمگین شدن مرده ای ناشناس از شما در خواب :

تعبیر خواب خشمگین شدن شما از دست مرده ای در خواب :

خواب دیدن عصبانیت مرده

اگر در خواب پدر مرده خود را عصبانی ببینیم :
آمدن پدر فوت شده در خواب فرزند به صورت عصبانی نشان دهنده این است که نیاز به فاتحه در دنیای مادی دارد .


دیدن عصبانی بودن مرده ای که به او علاقمند بودید در خواب از دست شما :
عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری را به شما نوید می دهد.

عصبانی شدن شما از مرده ای که از افراد خانواده شماست :
سوء تفاهم در خانواده

فردی که مرده دوست شما بوده است و در خواب دیده اید که از دست شما عصبانیست :
یک آشنایی خجسته در جریان اتفاقات روز یا هفته جاری برای شما پیش می آید که منجر به دوستی دراز مدت و پر منفعتی برای شما خواهد بود .

اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از مرده ای عذر می خواهید :
علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید .

اگر کسی در خواب ببیند که ( برادر مادر خواهر عمه عمو و یا مادر بزرگ) فوت شده ی او از دستش دلخور و عصبانی هستند :
دلیل بر خارج شدن برکت و گرفتاری دنیوی شخص است و باید سعی کند تا بیشتر مراقب اعمال رفتار و کردار خود باشد.


اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش هر دو با هم از دست او خشمگین هستند :
نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.


اگر در خواب ببینید که با کسی که مرده جر و بحث می‌کنید ( او را نمی شناسید ) این درگیری منجر به خشم مرده می گردد :
از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

اگر در خواب ببینید که مرده ای ناشناس از دسته دنیا خشمگین است :
دلیل بر خیر و نیکویی و رو کردن دنیا به شما است .

اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از مرده ای انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویش پرت می‌کنید :
علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.

بیشتر بخوانیم

گوی بینی برای گرفتن فال احساس طرف مقابل

نیروی هدایت کننده شهودی در ناخودآگاه – کشف و تقویت حس ششم

نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه – واقعیت قانون جذب

تعبیر خواب خوشحالی مرده 
تعبیر خواب مرده ای که ناراحت است 
تعبیر خواب عصبانیت مرده 
تعبیر خواب خشم مرده 
تعبیر خواب شاکی بودن مرده 
تعبیر خواب دلتنگی مرده :
تعبیر خواب مرده چیزی بخواهد 
تعبیر خواب رفتن به مهمانی مرده رفتن 
تعبیر خواب مردن اطرافیان 
تعبیر خواب حرف زدن با مرده 

تعبیر خواب حرف زدن تلفنی با مرده 
تعبیر خواب هم آغوشی با مرده 
تعبیر خواب دیدن مرده که بیمار است 

تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری (خواستگاری ، خیانت ، خود کشی ،ازدواج، دعوا )
تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم (دوست پسر قدیمی،پسری که دوستش داریم ؟پسر مورد علاقه)
تعبیر خواب ، دیدن معشوق در خانه ( دعوا – ازدواج )
تعبیر خواب آمدن معشوق به خانه تاریک ( بوسیدن – هم آغوشی )

تعبیر خواب بر گشتن معشوق ( همسر ، دوست پسر یا دختر قدیمی )
تعبیر خواب نوازش معشوق ( هم آغوشی و شاد شدن – نامحرم – ناشناس – همسر – همجنس)
تعبیر خواب پیام از معشوق ( نامفهوم ،عجیب ، احساس شادی ، کوتاه )
تعبیر خواب حرف زدن با معشوق ( ناشناس، گریه کردن ، نامفهوم ،ناراهت )
تعبیر نشانه های اتفاقات معمولی و مشکوک روزانه با معنی کارت های تاروت 
ارتباط تاروت با ناخودآگاه انسان 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن