طالع بینی

چگونه مرد متولد خرداد را نگه داریم

نگه داشتن مرد متولد خرداد از توجه به نیاز هایش سرچشمه می گیرد نه خواسته هایی که خودش فکر می کند برای وی مفید است.

بدست آوردن دل مرد متولد خرداد

روان تاروت در مورد بدست آوردن دل مرد خرداد ماهی ؛ پیشنهاد می کند ، به پنج مورد زیر توجه فرمایید :

الف – اجازه دهید متوجه شود چقدر وجودش برای شما اهمیت دارد.

ب – احترام به علایق وی باید حتماً در نظر گرفته شود برای این کار می توانید بر روی اعمال خوب وی متمرکز کنید .

ج – درست بر روی اولویت های زندگی همراه با برآورده موقعیت تمرکز کنید ، مثلاً در رستوران ، مهمانی ها یا حتی بیرون رفتن یعنی زمانی که به نقطه آسایش مردان خردادی نزدیک می شوید از مشکلات سخن به میان نیاورید .

د – خودتان را ناتوان نشان دهید و از وی تقاضای کمک کنید ، ( طوری نیم شد نیمیمیری ).

ی – بد نیست از نظر فکری هم خود را به حالت خنگی بزنید ، در این جور مواقع مخاطب شما سطح هوش شما را ارزیابی می کند و برای فریب شما از راههای ساده استفاده می کند ، مفید بودن این مطلب آنجا برجسته می شود که شما تشخیص می دهید در حال فریب خوردن هستید و به صلاح دید خود گول می خورید یا نه ، به طور کلی خطرناک است او بفهمد از شما کمتر می فهمد .

به دست آوردن دل مرد متولد خرداد

اگر با او آشنا شدید ، اگر با او گرم گرفتید، اگر از او خوشتان آمد، اگر به فکر حلقه نامزدی و سفره عقد افتادید، از ابتدا بدانید که مردی را برای زندگی انتخاب کرده اید که ممکن است ماه عسلش را نصفه کاره رھا کند و برای انجام کاری تک وتنھا به یک شھر دیگر برود . وزش یک باد و نسیم تصمیم و رای او را بر می گرداند. او به شدت از تنھایی نفرت دارد و ھمیشه مایل است در جمع باشد . اگر برای مدت درازی بماند، کارش به اشک و آه و فغان خواھد کشید.


یک روز ممکن است نامزد متولد خرداد ماه شما شاد و خندان به دیدنتان بیاید و پیشنھاد کند که با ھم به دیدن یک فیلم کمدی و یا تماشای یک سیرک بروید . او برای شما گل ، عطر ، لوازم آرایشی ، کتاب و کادوھای دوست داشتنی دیگر می آورد . شما دعوتش را قبول می کنید و با ھم به گردش می روید ، ساعات خوشی با سرعت سپری می شوند و شما از اینکه در کنار مردی این ھمه خونگرم وشاد و خوش سر و زبان ، غرق در شادی و نشاط ھستید، از خوشحالی در پوست نمی گنجید . اما

او به صد شیوه مختلف به شما می گوید که دوستتان دارد، شیوه ھایی که نظیرش را ھیچ کس دیگری نم داند.فردای آن روز تلفن زنگ می زند و او بدون ھیچ دلیل قانع کننده ای قرار ملاقات بعدی اش را با شما به ھم می زند و موجب می شود که ھزار فکر و خیال ناباب در قلب و مغز شما به وجود بیاید. آیا اظھار عشقش به شما شوخی بوده است ؟ آیا دوست دختر دیگری پیدا کرده است ؟ آیا کار خلافی از شما سر زده است ؟ آیا گرفتاری خاصی برایش پیش آمده است ؟چند روز بعد باز سر وکله اش پیدا می شود ، با دھھا جمله خوش آیند وچھره ای مملو از نشاط، اگر کوچکترین حرکتی از شما مشاھده کند که دال بر رنجش شما باشد ، سخت متعجب می گردد، اما در ھمان حالت ممکن است از شکل کفش و یا آرایشی که کرده اید انتقاد کند و یا با فلان نظریه ای که ابراز می دارید، مخالفت نماید و حتی بگویید که شک دارد که در جوار یکدیگر خوشبخت خواھید شد .

درباره این رفتار ضد و نقیض واین کردار مغشوش ابدا حیرت نکنید و علتش را جستجو نکنید زیرا خودش ھم جواب درستی برای توجیه کردن آن ندارد.اگر شما تاب مقاومت بیاورید وصبر و حوصله داشته باشید، ھفته بعد بار دیگر خود را با او در تئاتر، موزه، سینما ، کتابخانه و یا گالری نقاشی می بینید و عمیقا مجذوب اطلاعات وسیع و عمیقش در رشته ھای مختلف علمی و ھنری می شوید. در ھمان لحظات ناگھان دست شما را در دستش می گیرد و پیشنھاد می کند که با وی ازدواج کنید .

رازهای مرد متولد خرداد

تمام چندگانگی ھا، تمام خلف وعده ھا، تمام تضادھای دنیا را همه با هم دارد ، بزرگ ترین اصلحه در مقابل این معجزه قرن ، صبر است . افسانه هایی وجود دارد که قهرمانان زن آن با دانستن این راز بزرگ (( صبر )) ، توانسته اند با مرد خردادی زندگی رویایی داشته باشند .

مرد متولد خرداد عاشق چه دختری می شود

عشق مرد خردادی به گونه های مختلفی از دختران دیده شده ولی به طور دقیق بخواهیم در روان تاروت تعریفی خواص ارائه دهیم ، دخی هایی که به خودآگاهی رسیده باشند ، مورد عشق شدید مردان متولد خرداد قرار می گیرند .

خود آگاهی یعنی توانایی شناختن یا داشتن درک از اینکه که هستم و چه می خواهم .

دخترانی که با نیازهای خود آشنا هستند، می دانند از چه راهی نیاز هایشان دست یافتنی هستند و بهترین راه دراین مسیر پانهادن این است که ، آنها را شناسایی کنیم ؟

برای رسیدن به خودآگاهی باید دست از فریب دادن خود و پنهان کاری برداریم .

هدیه مورد علاقه مرد متولد خرداد

همچنان به صورت خیلی روان در حال دنبال کردن مطالب روان تاروت هستید و خلاصه وار ولی شدیدن کلی و عملی به اطلاعتان پیش کش می کنیم که هدیه مورد علاقه مرد متولد خرداد باید شکاف روح او را پور کند .

یک خلاء معمولاً در خردادی ها هست که موجب بد اخلاقی و بیتابی آنها در زندگی می شود و علت تمام نارضایتی های آنهاست.

لطفن توجه داشته باشید که احساس پوچی و بیهودگی خیلی زود تر از مردان دیگر می تواند مردان خردادی را در مسیر آسیب به عزت نفس قرار دهد پس در انتخاب هدیه زیرک باشید.

مرد خرداد و عشق

در روان تاروت مطالبی مانند سایت های دیگر نخواهید یافت ، اینجا از لحاظ روان شناختی از طریق روان درمانگران در حال بررسی مطالب هستیم پس توجه داشته باشید مثلاً در خصوص مرد خرداد و عشق او ، جای دیگری اینگونه راهنمایی نمی گیرید و باز عرض کنم همه مطالبی که ذکر می شود را شما لازم ندارید ، به این دلیل است که اگر موضوعی را در خصوص توضیحات مطرح شده نفهمیدید لازم هم نیست که بفهمید .

مرد خرداد و عشق او را در یک کلام بگویم ، وی از دروغ متنفر است ، پس در شعاء صد متری وی از مطرح کردن انواع دروغ های زیر بپرهیزید .

الف – دروغ های مصلحتی :
دروغ های که تعاملات اجتماعی را تسهیل می نماید

ب – دروغ های خنده دار :
دروغ هایی که برای سرگرم کردن و خنداندن دیگران گفته می شود

ج – دروغ های تدافعی :
دروغ هایی که در دفاع از خود یا دیگران گفته می شوند .

د – دروغ های ایثار گرانه :
دروغ هایی که جهت سود رساندن به دیگری ، کاهش رنج یا افزایش اعتماد به نفس گفته می شوند .

م – دروغ های تهاجمی :
دروغ هایی که جهت آسیب رساندن به دیگری به منظور سود بردن خویش گفته می شوند .

ه – دروغ های بیمار گونه :
دروغ هایی که بدون هیچگونه دلیل مشخص گفته می شوند که به آنها دروغ های ناخواسته هم می گویند .

ی – دروغ گفتن به خود :
خود فریبی در همه اشکال خود مخرب است .
زیرا توانایی ما را برای درست زندگی کردن و رسیدن به خود واقعیمان تضعیف می سازد .
صداقت با خود یکی از شرایط لازم برای رسیدن به مرد خرداد و عشق او است .

هیچ پیش نهادی صد در صد مأثر نیست باید دید فرد مورد نظر شما چگونه است که به طور اختصاصی راهکار هایی برای وی ارائه داده شود

در مورد مرد متولد خرداد از کارهای زیر اجتناب کنید

در مرود مرد متولد خرداد غیر از اجتناب کردن موارد بالا باید بدانید که میزان رنج جسمانی آنها بستگی به میزان بیگانگی یا دور شدن آنها از خود واقعی شان دارد . به عبارت دیگر ، میزان بد اخلاقی آنها مرتبط است با اینکه چگونه از خود واقعی خویش جدا شده اند.

و شما با رعایت و اجتناب از موارد این صفحه ، حکم عملیات نجات برای زندگی این افراد هستید . در این عملیات و با اجتناب از آن موارد که در بالا آمده در حقیقت خود گمشده خودش یا بخش های طرد شده و جدا شده وجودش را درمان می کنید برای اینکه از بند این زندگی پر از نا آرامی نجاتش دهید ، می بایست کلیه بخش های وجودش را کنار هم قرار دهید ، این فرایند به عنوان افزایش دهنده رشید عاطفی و معنوی در آنهاست ، حتی در مواردی گذشته عشقی مرد مرداد در همان سالهای نخست زندگی وی از لحاظ رشد عاطفی و معنوی متوقف گردیده که شما باید این روند را جبران کنید . ( مدیونی بری سوء استفاده کنی از اینا که یادت دادم – یالا قول بده )

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن