طالع بینی

زن متولد تیر فال ازدواج

نحوه بر خورد با شخصیت دختر تیر ماهی
در برخورد با دختران متولد تیر از چه کارهایی اجتناب کنیم
فال ازدواج زن متولد تیر
علایق زن متولد تیر
زن متولد تیر چه مردی را دوست دارد
چگونه زن متولد تیر را عاشق خود کنیم ؟
خصوصیات دختر تیر ماهی

نحوه بر خورد با شخصیت دختر تیر ماهی

نحوه برخورد با دختران متولد تیر :
رازهای رفتاری با شخصیت دخترهای متولد تیر را در روان تاروت در حال مطالعه هستید ، متولدین زن تیر ماه برای ارضای خواسته خود به دنبال عشق و محبت خالص، حقیقی و ابدی هستند.

نحوه برخورد با دختران متولد تیر :
از اسرار شخصیت شناسی در بخورد با دختران تیر ماهی بهتر است دانید از دریافت گل و هدایای مختلف لذت زیادی می برند ؛ به آنها توجه زیادی نشان دهید.

نحوه برخورد با دختران متولد تیر :
در شخصیت شناسی آمده است ، زنان متولد تیر دوست دارند مورد عشق و علاقه کامل طرف مقابلشان قرار بگیرند پس به آن ها عشق بی قید و شرط بورزید و محبت کنید

در برخورد با زن متولد تیر از چه کارهایی باید اجتناب کنیم ؟

در برخورد با زن متولد تیر باید از چه رفتار هایی اجتناب کنیم :
۱-هنگام برخورد با زن متولد تیر لاابالی و نامرتب نباشید و نسبت به سر و وضع و رفتارتان بی توجهی نشان ندهید.

در برخورد با زن متولد تیر باید از چه رفتار هایی اجتناب کنیم :
۲-از جر و بحث در مورد مسایل شخصی خودتان با دختر متولد تیر در انظار عموم خودداری کنید.

در برخورد با زن متولد تیر باید از چه رفتار هایی اجتناب کنیم :
۳-از ولخرجی اجتناب کنید زیرا زن تیر ماهی صرفه جویی و عقل معاش را تحسین می کند.

در برخورد با زن متولد تیر باید از چه رفتار هایی اجتناب کنیم :
۴-در حضور دیگران از انتقاد کردن از او خودداری کنید.

در برخورد با زن متولد تیر باید از چه رفتار هایی اجتناب کنیم :
۵- هنگام برخورد با زن تیر ماهی فراموش نکنید او از اینکه در حضور جمع مورد بحث واقع شود و یا از او انتقاد بشود خوشش نمی آید.


فال ازدواج زن متولد تیر

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد فروردین »

متولدین تیر افرادی آرام ، تودار و اهل شعر و موسیقی ونقاشی هستند و یک زندگی خانوادگی آرام و بی دغدغه را طلب می کنند ولی متولدین فروردین چندان اهل آرامش و سکون نیستند و افرادی برون گرا هستند و از همین نظر شاید چندان با هم هماهنگ نباشند . ولی با عشق و علاقه خیلی از غیرممکن ها به ممکن تبدیل می شود . متولدین تیر کمی عصبی و زود خشم و حسود هستند و متولدین فروردین باید مراقب این حساسیت و زود جوشی آنها باشند وگرنه کار به جاهای باریک می کشد .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد اردیبهشت »

متولدین تیر افرادی آرام ، ساکت و بی آزار هستند و در ذات آنها به هیچ وجه شرارت وجود ندارد . صاحبان علامت خرچنگ (تیر) همیشه دوست دارند که در میان خانواده و جمه دوستان خود باشند و چون متولدین اردیبهشت نیز خیلی خانواده دوست هستند پیوند زناشویی میان آنها دارای نقطه اشتراک مهمی است . متولدین تیر روحیه متغیری دارند و کمی دمدمی مزاج هستند و در عین حال که لحظه متبسم و خندان هستند لحظه ای بعد ممکن است بر اثر کوچکترین تأثری اخم آلود و ترش رو شوند . از همین نظر متولدین اردیبهشت باید مراقب باشند که عقاید خود را بی پروا به آنها تحمیل نکنندچون متولد تیر ممکن است به زودی روی ترش کرده و عکس العمل نشان دهند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد خرداد »

متولدین تیر طبیعتی آرام ، با نزاکت ، ملایم و دلسوز دارند و عمدتأ دوست دارند در میان جمع خانواده خود باشند و این با طبیعت تنوع طلب ، پر جوش و خروش و هیجانی خردادی ها چندان سازگاری ندارد . متولدین خرداد از یکنواختی زود کسل می شوند و تحمل یک جا ماندن را ندارند و از همین نظر ممکن است با متولدین تیر دچار مشکل شوند . متولد تیر کمی مردم گریز ، خجول ، متواضع و محافظه کار است و این خصوصیات نیز با ویژگی های متولدین خرداد چندان همخوانی ندارد.

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد تیر »

مثل دیگر ازدواجهای ماه های مشابه با یکدیگر ، این پیوند نیز می تواند خصوصیات مثبت و منفی زن و شوهر متولد تیر را تشدید و برجسته کند . مثلأ متولدین تیر کمی مقتصد و صرفه جو و گاهی خسیس هستند و وقتی زن وشوهر چنین خصوصیتی داشته باشند آنگاه بیشتر به چشم می خورد . متولدین تیر از نظر خلق و خو کمی دمدمی مزاج و متلون هستند بنابراین اگر دوران بد خلقی و کسالت آنها با هم همزمان شود آنگاه اوضاع خانواده به هم می ریزد به خصوص آنکه متولدین تیر کمی هم یکدنده و سر سخت خستند و وقتی قهر می کنند خیلی دیر تن به آشتی می دهند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد مرداد »

متولدین مرداد با متولدین تیر از نظر روابط جسمانی مشکلی نخواهند داشت و با هم جور و هماهنگ هستند . ولی متولدین مرداد زیاد تحمل خلق و خوی متغیر متولدین تیر را ندارند و از این بابت متولدین تیر باید انعطاف پذیری بیشتری نشان بدهند و مراقب رفتار خود باشند . متولدین تیر از بابت سلطه جویی مردادی ها چندان مخالفتی ندارند و روحیانه سلطه جویانه آنها را می پذیرند و همچنین به نیاز حیاتی آنها که دوست دارند همواره مورد توجه قرار داشته باشند و مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند پاسخ مناسب می دهند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد شهریور »

متولدین شهریور بسیار باریک بین و دقیق هستند و به هر چیزی در زندگی با دید انتقادی می نگرند و این امر شاید برای متولدین تیر زیاد مطبوع نباشد . اما متولدین شهریور در امور مالی بسیار کاردان هستند و به خوبی می توانند بودجه خانواده را تنظیم کنند و از این نظر هماهنگی خوبی با متولدین تیر خواهند داشت چون آنها هم آدمهایی مقتصد و صرفه جو هستند . متولد شهریور تابع نظم و مقررات و قانون است و در زندگی به گونه ای محتاط قدم بر می دارد و از این نظر متولد تیر با او هماهنگی کامل دارد .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد مهر »

متولد مهر بسیار رئوف ومهربان و پر عاطفه است و از این نظر به خوبی با متولد تیر هماهنگ است و هر دو رابطه عاطفی توانمندی با یکدیگر برقرار کرده و از همدردی و صمیمیت یکدیگر بهره مند می شوند . متولد مهر ماه اجتماعی و اهل معاشرت است ولی متولد تیر به اندازه او اهل رفت و آمد با دیگران نیست و در ارتباط با یکدیگر می توانند به حالت تعادل رسیده و همدیگر را کامل کنند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد آذر »

این دو از نظر خلق و خو سازگاری چندانی با هم ندارند یعنی متولد آذر فردی اجتماعی و اهل سفر و است در صورتی که متولد تیر کمی درون گرا و متمایل به خانواده است . اما از لحاظ روابط جسمانی با هم سازگار هستند . متولد آذر همانند متولد تیر احساساتی و صمیمی و خونگرم است و بنابراین در امور عاطفی به خوبی می توانند به خوبی همدیگر را ار ضا کرد و به توافق و آرامش دست یابند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد دی »

متولد دی در زمینه امور مالی مقتصد و صرفه جو است و از این نظر با متولد تیر هماهنگی دارد . متولد دی همچنین خانواده دوست است و به روابط خانوادگی اهمیت می دهد و قلبی رئوف و مهربان دارد و از این جنبه نیز با متولد تیر به خوبی سازگاری دارد . از نظر روابط جسمانی نیز با هم تضادی ندارند و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد بهمن »

متولد بهمن مهارت چندانی در ابراز علاقه ندارد و بلد نیست ابراز محبت کند . سیاره حاکم بر اورانوس و عنصر وجودی او باد است و شاید از همین روست که همچون باد بی ثباتی هایی در رفتار او مشاهده می شود ، در صورتی که متولد تیر خواهان یک رابطه پر شور و حرارت عاطفی است و شاید از این لحاظ با هم هماهنگ نباشند .

« رابطه زناشویی متولدین زن تیر با متولدین مرد اسفند »

متولدین اسفند سرشار از عشق و هیجان و عواطف نیرومند هستند و به خوبی می توانند با متولدین تیر پیوند مستحکمی را برقرار کنند که روز به روز عمیق تر شود. آنها از لحاظ عاطفی با یکدیگر همگون و سازگار هستند و به اتکای همین تفاهم به خوبی قادرند زندگی زناشویی سرشار از عطوفت و مهربانی بنا کنند . آنها با یکدیگر روابط جسمانی هماهنگی دارند و ارضا کننده یکدیگر هستند .

علایق زن متولد تیر

متولدین تیر علاقه زیادی به گل ها دارند. زنان تیر ماهی ماه عاشق اشیا کهنه و قدیمی هستند.

علایق زن متولد تیر :
زن متولد تیر علاقه ای به لباس های اسپرت ندارد و عاشق لباس های شیک و تجملی است.

علایق زن متولد تیر :
زن متولد تیر به نقاشی و مجسمه سازی علاقه زیادی دارد.

علایق زن متولد تیر :
زن تیر ماهی به رنگ های سنگین برای لباس علاقه دارد و از بکار رفتن نقش و نگار در لباس هایش متنفر است.

علایق زن متولد تیر :
از علایق زنان تیر ماهی وسایل خانه است و هدایایی که به خانه مربوط شود برای آن ها هدایای مناسبی خواهد بود مانند وسایل تزیینی.

علایق زن متولد تیر :
زن متولد تیر به آشپزی علاقه زیادی دارد. داستان و کتاب نیز از علایق یک دختر تیرماهی می باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن