تعبیر خواب

تعبیر خواب عصبانیت مرده

تعبیر خواب عصبانیت مرده از زنده :
تعبیر خواب خشم مرده ( پدر ، مادر ، برادر ) :
تعبیر خواب عصبانیت پدر مرده :
تعبیر خواب شاکی بودن ( خواهر ، عمه ، عمو ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ) :
تعبیر دیدن عصبانیت کسی که عاشقش بودید و در حال حاضر مرده است در خواب :
تعبیر خشمگین شدن پدر و مادر فوت شده شما از شما در خواب :
تعبیر خشمگین شدن مرده ای ناشناس از شما در خواب :

تعبیر خواب خشمگین شدن شما از دست مرده ای در خواب :

خواب دیدن عصبانیت مرده

اگر در خواب پدر مرده خود را عصبانی ببینیم :
آمدن پدر فوت شده در خواب فرزند به صورت عصبانی نشان دهنده این است که نیاز به فاتحه در دنیای مادی دارد .


دیدن عصبانی بودن مرده ای که به او علاقمند بودید در خواب از دست شما :
عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری را به شما نوید می دهد.

عصبانی شدن شما از مرده ای که از افراد خانواده شماست :
سوء تفاهم در خانواده

فردی که مرده دوست شما بوده است و در خواب دیده اید که از دست شما عصبانیست :
یک آشنایی خجسته در جریان اتفاقات روز یا هفته جاری برای شما پیش می آید که منجر به دوستی دراز مدت و پر منفعتی برای شما خواهد بود .

اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از مرده ای عذر می خواهید :
علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید .

اگر کسی در خواب ببیند که ( برادر مادر خواهر عمه عمو و یا مادر بزرگ) فوت شده ی او از دستش دلخور و عصبانی هستند :
دلیل بر خارج شدن برکت و گرفتاری دنیوی شخص است و باید سعی کند تا بیشتر مراقب اعمال رفتار و کردار خود باشد.


اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش هر دو با هم از دست او خشمگین هستند :
نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.


اگر در خواب ببینید که با کسی که مرده جر و بحث می‌کنید ( او را نمی شناسید ) این درگیری منجر به خشم مرده می گردد :
از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

اگر در خواب ببینید که مرده ای ناشناس از دسته دنیا خشمگین است :
دلیل بر خیر و نیکویی و رو کردن دنیا به شما است .

اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از مرده ای انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویش پرت می‌کنید :
علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.

بیشتر بخوانیم

تعبیر خواب ها و رویا ها بر اساس روانشناسی

نیروی هدایت کننده شهودی در ناخودآگاه – کشف و تقویت حس ششم

نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه – واقعیت قانون جذب

تعبیر خواب خوشحالی مرده :
تعبیر خواب مرده ای که ناراحت است :
تعبیر خواب عصبانیت مرده :
تعبیر خواب خشم مرده :
تعبیر خواب شاکی بودن مرده :
تعبیر خواب دلتنگی مرده :
تعبیر خواب مرده چیزی بخواهد :
تعبیر خواب رفتن به مهمانی مرده رفتن :
تعبیر خواب مردن اطرافیان :
تعبیر خواب حرف زدن با مرده :

تعبیر خواب حرف زدن تلفنی با مرده :
تعبیر خواب هم آغوشی با مرده :
تعبیر خواب دیدن مرده که بیمار است :

تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری (خواستگاری ، خیانت ، خود کشی ،ازدواج، دعوا )
تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم (دوست پسر قدیمی،پسری که دوستش داریم ؟پسر مورد علاقه)
تعبیر خواب ، دیدن معشوق در خانه ( دعوا – ازدواج )
تعبیر خواب آمدن معشوق به خانه تاریک ( بوسیدن – هم آغوشی )

تعبیر خواب بر گشتن معشوق ( همسر ، دوست پسر یا دختر قدیمی )
تعبیر خواب نوازش معشوق ( هم آغوشی و شاد شدن – نامحرم – ناشناس – همسر – همجنس)
تعبیر خواب پیام از معشوق ( نامفهوم ،عجیب ، احساس شادی ، کوتاه )
تعبیر خواب حرف زدن با معشوق ( ناشناس، گریه کردن ، نامفهوم ،ناراهت )
تعبیر نشانه های اتفاقات معمولی و مشکوک روزانه با معنی کارت های تاروت :
ارتباط تاروت با ناخودآگاه انسان :

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن