تعبیر خواب

تعبیر خواب مردن اطرافیان

۱ – اگر خواب ببینی کسی از اطرافیانت به مرگ طبیعی از دنیا رفت :
۲ – اگر خواب ببینید مرگ یکی از اطرافیانتان سبب شود شیون بسیار کنید و یا اشک زیاد بریزد :
۳ – اگر خواب دیدی که یکی از اطرافیانت را بخاطر گناهی بزرگ از بین می برند یا می کشند و جرم او بر شما اثبات می شود :
۴ – اگر دیدی از اطرافیانت کسی مرده است و از لباس و یا بدنش خون جاری شده است :
۵ – اگر خواب ببینی بعد از مردن یکی از نزدیکانت افراد زیاد دیگری نیز جان میدهند :
۶ – اگر خواب ببینید شما برای فوت یکی از بستگان لباس سیاه به تن کرده اید :

تعبیر خواب مردن اطرافیان

۱ – اگر خواب ببینی کسی از اطرافیانت به مرگ طبیعی از دنیا رفت :
تعبیر خواب خوب و خیر است چرا که این یک مژده و یا خبر بزرگ از بلندی طول عمر همان شخص و همچنین عزت یافتن و سربلندی در برابر پستی ها وذلت های این دنیاست .

۲- اگر خواب ببینید مرگ یکی از اطرافیانتان سبب شود شیون بسیار کنید و یا اشک زیاد بریزد :
نیکوست و نشان میدهد که از جانب خانواده ی همین شخص به شما منفعت و یا شادی میرسد ، اغلب مردم وقتی چنین رویاهایی را تجربه میکنند نگرانی و یا ترس شدیدی به سراغشان می آید و شاید تصور میکنند خدای ناکرده مرگ کسی نزدیک شده است یا قرار است در فلان مسافرت و یا فلان مهمانی برای آن ها اتفاقی خطرناکی بیفتد در حالی که چنین نیست و قبل از قضاوت کردن می باید به دنبال معنای آن بروید .

۳ – اگر خواب دیدی که یکی از اطرافیانت را بخاطر گناهی بزرگ از بین می برند یا می کشند و جرم او بر شما اثبات می شود :

خوب نیست و بیان میدارد اجلش روز به روز نزدیک تر می شود و ممکن است در دامی بسیار بزرگ گرفتار شود .

۴ – اگر دیدی از اطرافیانت کسی مرده است و از لباس و یا بدنش خون جاری شده است :
نشان میدهد که یک مصیبت در بین اعضای خانواده ی شما همگی را غافلگیر و اندوهگین میسازد ،

۵ – اگر خواب ببینی بعد از مردن یکی از نزدیکانت افراد زیاد دیگری نیز جان میدهند :
بیان میدارد که داغ یک جوان را در بین بستگان نزدیک خویش تجربه میکند .

۶ – اگر خواب ببینید شما برای فوت یکی از بستگان لباس سیاه به تن کرده اید :
غم و رنجی که در این رویا بخاطر این عزا به شما رسیده است در زندگی واقعی شما و در مدت زمان کوتاهی به شادی و لذت بدل می شود ، منتظر شنیدن اتفاقات جدید در جمع خانواده ی شخصی که خواب مرگ او را دیده اید باشید !

بیشتر بخوانیم

تعبیر خواب خوشحالی مرده :
تعبیر خواب مرده ای که ناراحت است :
تعبیر خواب عصبانیت مرده :
تعبیر خواب خشم مرده :
تعبیر خواب شاکی بودن مرده :
تعبیر خواب دلتنگی مرده :
تعبیر خواب مرده چیزی بخواهد :
تعبیر خواب رفتن به مهمانی مرده رفتن :
تعبیر خواب مردن اطرافیان :
تعبیر خواب حرف زدن با مرده :

تعبیر خواب حرف زدن تلفنی با مرده :
تعبیر خواب هم آغوشی با مرده :
تعبیر خواب دیدن مرده که بیمار است :

تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری (خواستگاری ، خیانت ، خود کشی ،ازدواج، دعوا )
تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم (دوست پسر قدیمی،پسری که دوستش داریم ؟پسر مورد علاقه)
تعبیر خواب ، دیدن معشوق در خانه ( دعوا – ازدواج )
تعبیر خواب آمدن معشوق به خانه تاریک ( بوسیدن – هم آغوشی )

تعبیر خواب بر گشتن معشوق ( همسر ، دوست پسر یا دختر قدیمی )
تعبیر خواب نوازش معشوق ( هم آغوشی و شاد شدن – نامحرم – ناشناس – همسر – همجنس)
تعبیر خواب پیام از معشوق ( نامفهوم ،عجیب ، احساس شادی ، کوتاه )
تعبیر خواب حرف زدن با معشوق ( ناشناس، گریه کردن ، نامفهوم ،ناراهت )
تعبیر نشانه های اتفاقات معمولی و مشکوک روزانه با معنی کارت های تاروت :
ارتباط تاروت با ناخودآگاه انسان :

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن